Niºte Bãieþi continua turneul national de punk la Busteni

  0

  Turneul naþional de punk rock Fãrã Paradealã, Viaþa E Nasoalã al celor de la Niºte Bãieþi se îndreaptã  spre Buºteni, a doua destinaþie de pe harta road-concert-ului care promovezã cel mai recent album al formaþiei, Fãrã muzichie, viatza e pustiu! Niºte bãieþi cântã la Buºteni sâmbãtã, 8 octombrie, de la 9 seara, când vor încinge atmosfera în Inside Bar din str. Matei Basarab nr.33, la baza Pârtiei Kalinderu, cu deja cunoscutele ºlagãre româneºti ale anilor ’80, rearanjate „discret” pe ritmuri de punk rock. Primul lor single lansat anul acesta, Deschideþi poarta soarelui, – un ºlagãr evergreen interpretat altãdatã de Dida Drãgan & Romanian variuos artists ºi upgradat pe ritmuri de punk – a fost susþinut glorios de Radio Guerrilla.

  Primul concert din turneu (Târgoviºte, 24 septembrie) se termina memorabil atunci când, înainte de ultima piesã a setului, Albert (voce) îl repera în public pe Coiotu’ (Alin Dincã) – vocalul trupei Trooper ºi îl invita spontan pe scenã pentru a cânta împreunã o piesã în stil jam session. Pentru cã i se pãrea cã se va potrivi, Albert s-a gândit la Banii vorbesc. Alin nu numai cã a acceptat sã se urce pe scenã alãturi de Niºte bãieþi, dar a ºi fãcut-o într-un stil caracteristic lui, ridicând încã o datã paharele ºi sticlele publicului din oraºul sãu natal, venit La scriitori sã „citeascã” ultima variantã de punk autohton.

  Dupã Târgoviºte, singura trupã din România care abordeazã stilul „muzicã de petrecere cu distors ºi final glorios” ajunge sâmbãta aceasta la Buºteni, la un an dupã ultimul concert susþinut de bãieþi în acest oraº. În septembrie 2010, în Valea Cerbului, trupa se urca pe scenã pentru a calma muzical spiritele la festivalul Moto X Country, cel mai mare festival de endurocross pentru amatori din estul Europei. ªi pentru cã un concert bun atrage dupã sine un alt concert, Niºte bãieþi se întorc la Buºteni sâmbãtã, 8 octombrie, unde, începând cu ora 21:00, vor încinge iar atmosfera în Inside Bar din str. Matei Basarab nr.33, la baza Pârtiei Kalinderu cu deja cunoscutele ºlagãre româneºti ale anilor ’80, rearanjate „discret” pe ritmuri de punk rock.

  Fãrã Paradealã, Viaþa E Nasoalã TOUR are în plan aproximativ 20 de concerte în toatã þara. Dupã Târgoviºte ºi Buºteni, bãieþii îºi vor duce instrumentele ºi cheful de concerte la Constanþa,  Bacãu, Iaºi, Tg. Secuiesc, Braºov, Tg. Mureº, Reghin, Timiºoara, Arad, Cluj, Baia Mare, înapoi la Bucureºti, Târgoviºte, ºi apoi la Piteºti.

  Pornind de la celebra replicã a maestrului ªtefan Mihãilescu-Brãila, în capodopera cinematograficã Secretul lui Bachus (1984): “Fãrã poezie… viaþa e pustiu!”, Niºte Baieþi au lansat în primãvara 2011 cel de-al doilea album, “Fãrã muzichie, viatza e pustiu!”. Materialul redã într-o manierã proprie bãieþilor ºlagãre ca Deschideþi poarta soarelui, Harap Alb, Sã te gândeºti din când în când la mine, La fereastra ta, Vitezomanul Gicã, Cele mai frumoase flori sau Sandy Bell (cu special guest star: Vlase de la ZOB).

  Niște Bãieþi cântã hiturile anilor „de aur” ai epocii comuniste ºi vrea sã readucã „în inima publicului ºi în lumina reflectoarelor” marii compozitori de altãdatã, pe piesele cãrora au copilãrit ºi s-au format, reinterpretate “cu mult distors ºi final glorios”. Din respect pentru autorii ºi interpreþii care le-au luminat revelioanele copilãriei, Albert (voce), Barbu (bas), Gabi (chitarã) ºi Icsu’ (tobe) au produs douã albume punk în stil DIY (Do It Yourself) care conþin omagii punk aduse unor artiºti ca Gicã Petrescu, Margareta Pâslaru, Cargo, Semnal M, Compact, Mãdãlina Manole etc.

  Niºte Bãieþi a luat fiinþã într-un club underground din Bucureºti, în care cei patru protagoniºti consumau voie bunã ºi aveau dispoziþie de cântat. În curând au început sã organizeze concerte ad-hoc, fãrã repetiþii sau pregãtire fizicã înainte, reinterpretând piese româneºti mai vechi pe ritmuri de punk rock. Proiectul a devenit din ce în ce mai serios pe mãsurã ce ”valurile de fani” au început sã urmãreascã formaþia peste tot ºi aºa a apãrut, firesc, primul album, “Adunate din popor ºi cântate din topor”, editat în 2006. Succesul discului a determinat plecarea formaþiei într-un furtunos turneu naþional, în primãvara lui 2007: 14 concerte în tot atâtea oraºe, 14 zile la rând, înfruntând sonorizãri pestriþe ºi beri insuficient de reci. Foarte curând formaþia avea sã ajungã la peste 100 de concerte în cluburile din þarã ºi din Bucuresti ºi sã participe la festivaluri ca Stufstock, Motorrock Ploiesti Bucov, Zilele Bucureºtiului la Viena etc.